10 Internet Marketing Terms para sa mga Beginner

Ito ay naglalaman ng mga terminolohiya na ginagamit sa internet marketing. Mga pangmalawakang konsepto lamang ang mga ito, subalit sa pamamagitan ng mga eksplinasyon na nakasulat dito, mas madali ninyong maunawaan ang mga susunod na mga artikulong babasahin ninyo tungkol sa pagmamarket ng mga serbisyo o mga produkto sa internet.

Internet Marketing

Sakop ng terminilohiyang  ito ang iba’t ibang stratehiya sa pag-propromote ng negosyo sa internet.

Pay Per Click Advertising

Ito ay pag-aanunsiyo ng iyong serbisyo o produkto sa mga website na hindi mo pagmamay-ari. Ang may-ari ng website ay makakatanggap ng komisyon o kabayaran galing sa’yo sa bawat bisita niya na nag-click ng iyong anunsiyo. Pipresyohan mo ang bawat click na ito, depende sa iyong budget at sa iyong bidding. Ang anunsiyo ay naglalaman ng link papunta sa iyong webpage kung saan nakalagay ang iyong produkto, serbisyo, o contact information. Ang pay per click advertising ay may tracker na nagbibilang ng clicks.Mayroong iba’t ibang pamamaraan ng pag-seset-up ng pay-per-click advertising subalit ang konsepto ay iisa–babayaran mo lamang ang bawat click. Ang ilang halimbawa ng website na may pay per click advertising ay ang Google, Yahoo, Bing, Facebook, at Linkedin.

Affiliate Marketing

Pag-eenganyo ng ibang may-ari ng website, may-ari ng negosyo, o ibang customer na i-mungkahi ang iyong produkto sa ibang tao. Sila ay magpapalista muna bilang kaanib(affiliate) ng iyong negosyo o produkto. Matapos nito ay makakatanggap sila ng link galing sa iyo na may affiliate id nila. Ilalagay nila ang link na ito sa uri ng komunikasyon na nais nilang gawin. Maaaring i-lagay lang nila ito sa e-mail, i-bahagi sa mga kaibigan nila sa social networking sites, o kaya naman ay gumawa ng isang artikulo na i-pupublish sa website na pinagmamayarian niya. Ang affiliate ang bahala sa paraan ng pag-propromote ng iyong produkto o serbisyo hangga’t ito ay sumasang-ayon sa iyong pamantayan. Makakatanggap siya ng komisyon ayon sa napagkasunduan sa bawat taong nirefer niya sa’yo gamit ang affiliate link at bumili ng iyong produkto.

Email Marketing

Ang pag-eenganyo ng mga tao na sundan ang mga balita tungkol sa iyong produkto o serbisyo. Sa halip na mga balita, maaari rin namang mga artikulo lamang ito upang ipagpatuloy ang kanyang interes  sa iyong negosyo o sa iyong kadalubhasaan sa isang paksa. Mahalaga na makakolekta ka ng mga e-mail upang mayroon kang mapag-bigyan ng iyong mga e-mail marketing material. Madalas gamitin ang e-mail marketing sa pagbibigay ng mga eksklusibong discount ng produkto.

Search Engines

Ang website na ginagamit upang ilista ang mga webpages na may relasyon sa paksa na iyong hinahanap. Ang mga search engine ay nagkakatalogo sa kanilang database ng iba’t-ibang webpages at isinasaayos nila ito ayon sa mga salitang nakalap ng kanilang invisible robot na tinatawag na spider. Maihahalintulad ang gawain ng spider sa gawain ng isang librarian, mas kumplikado at mabilis nga lamang ang kilos ng spider. Ang mga halimbawa ng search engines ay ang Google, Yahoo, at Bing.

Algorithm

Sa search engines, ito ay naglalaman ng mga alituntunin na dapat sundin ng isang spider upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho sa bawat pagbisita niya ng webpage.  Ang mga alituntunin na ito ay isinulat ng isang website programmer o mga may-ari ng search engines. (Ang bawat search engine ay may kaniya-kaniyang algorithm). Sa general programming, ito ay naglalaman ng sunod-sunod na mga alituntunin o pamamaraan upang solusyunan ang isang problema.

PageRank

Konsepto na binuo ng mga founder ng Google. Ito ang kanilang tawag sa kanilang algorithm kung saan binibigyan nila ng halaga ang bawat link na tumutukoy sa iyong webpage. Ang bilang ng links, ayon sa kanila ay indikasyon ng kahalagahan ng iyong webpage. Ang PageRank ay nagsisimula sa N/A (Not applicable- kung wala pang update sa database nila). Kapag ito ay naupdate na, ang iyong website ay maaring magkaroon ng Pagerank 0,1,2, or 3. Mas mababa ang number ng PageRank, mas mababa ang authority; mas mataas na PR, mas mataas ang authority ng iyong website. Ibig sabihin napaka-maimpluwensiya ng iyong website dahil marami ang bilang ng links na tumuturo dito. PageRank 10 ang pinakamataas na kadalasan lamang nakukuha ng mga sikat na websites tulad ng Facebook.com na mayroong 43,327,522 number of links ayon sa Backlinkwatch.com (sa panahon ng pagkakasulat ng artikulong ito).

Search Engine Optimization

Ang proseso na pag-iimpluwensiya ng resulta sa search engines. Gamit dito ang iba’t ibang stratehiya sa pagkukuha ng links at pag-sasaayos ng isang webpage upang sumang-ayon sa mga alituntunin na hinahanap ng isang search engine spider. Unang bahagi ng proseso ay ang paghahanap ng keywords na may relasyon sa produkto o serbisyo o sa isang artikulo. Pagkatapos ay aayusin ang website upang masigurado ang keywords ay nakasulat dito. Kapag ito ay nagawa na, sisimulan na ang pagdadagdag ng links sa mga website na hindi mo pagmamayari. (Ang mga links ay nagtuturo sa iyong website). Mayroong natural at hindi natural na pagdadagdag ng mga links. Ang proseso ay hindi naggagarantiya ng unang ranking sa keyword na napili, subalit posible ito.

Social Media

Ang mga website na binuo upang makihalubilo ang mga tao sa ibang taong gumagamit ng internet. Maaari ang mga taong ito ay magkakaibigan, mag-kamag-anak, mag-katrabaho, o mayroong parehong interes. Ang mga halimbawa ay Twitter, Facebook, at Linkedin. Kasama din dito ang Digg, Hubpages, at iba pang site kung saan maaari kang makipag-kaibigan (maliban sa forum).

Social Media Marketing

Ang pag-propromote ng isang produkto o serbisyo gamit ang mga social media sites. Hangad din ng social media marketing na makabuo ng personal na relasyon sa kanilang mga kustomers gamit ang mga website tulad ng Facebook at Twitter. Nagagamit din ang social media upang dinggin ang mga mungkahi at maaksyunan ang mga reklamo ng mga kustomer.

Blogging

Ang konsepto ay nagsimula sa pagsusulat ng artikulo tungkol sa mga personal na karanasan sa araw-araw na buhay. Pinipresenta ito mula sa pinakahuling artikulong na-publish hanggang sa unang artikulo na isinulat. Sa kalaunan ang blog ay naging instrumento ng iba’t ibang propesyonal upang ilahad ang kanilang mga kuro-kuro at mga solusyon sa mga problema. Inilalahad din sa blog ang kanilang mga kaalaman sa iba’t ibang paksa upang ang ibang tao ay matuto sa kanilang kaalaman o karanasan.

 

 

7 thoughts on “10 Internet Marketing Terms para sa mga Beginner

  1. gusto kung mag tour sa costa rica tapos kinukuha ko ay yong two stop bago makarating doon saan costa rica, kailangan kubang kumaha nang visa kung mag stop una sa sanfrancisco bago makarating costa rica.

    1. I’m not sure kung pwede ka mag-stop over sa any countries sa US. May narinig kasi ako na ung ibang countries nagrerequire ng transit visas. Hindi ako sure sa US.

  2. Sana you could give more details sa mga topics like SEO, lalo na yung kung papaano yung keyword research ginagawa. Mayroon bang software na pwedeng gamitin na nagbibigay agad ng resulta?I am just starting din kasi and narinig ko narin itong SEO sa iba. Pero hanggang ngayon di ko pa rin alam yung proceso.

      1. Reah, nabasa ko ang article no iyong ginawa pero sa tingin ko kailangan ko pa rin ng gabay kung papaano ito ginagawa. Sumubok ako sa affiliate marketing pero dahil wala akong gaanong kaalaman dito di ko pa rin maipagpatuloy. Maaari mo ba akong matulungan?

  3. Merry, you came to the wrong place. Try to check Costa Rica and not the internet marketing blogs. I’m sure there would someone who would help you.

    1. Actually Doris, Merry’s question is valid. I posted an article about Filipinos traveling and my blog isn’t all internet marketing yet. Unfortunately, I don’t have the answer for Merry’s question. I would suggest to her to look for costa rica related websites.

Comments are closed.