Reah's Blog | Education, Language, Technology

10 Internet Marketing Terms para sa mga Beginner

By on Apr 2, 2011 in Internet Marketing, Search Engine Optimization | 8 comments

Ito ay naglalaman ng mga terminolohiya na ginagamit sa internet marketing. Mga pangmalawakang konsepto lamang ang mga ito, subalit sa pamamagitan ng mga eksplinasyon na nakasulat dito, mas madali ninyong maunawaan ang mga susunod na mga artikulong babasahin ninyo tungkol sa pagmamarket ng mga serbisyo o mga produkto sa internet. Internet Marketing Sakop ng terminilohiyang ┬áito ang iba’t ibang stratehiya sa pag-propromote ng negosyo sa internet. Pay Per Click Advertising Ito ay pag-aanunsiyo ng iyong serbisyo o produkto sa mga website na hindi mo pagmamay-ari. Ang may-ari ng website ay makakatanggap ng komisyon o kabayaran galing sa’yo sa bawat bisita niya na nag-click ng iyong anunsiyo. Pipresyohan mo ang bawat click na ito, depende sa iyong budget at sa iyong bidding. Ang anunsiyo ay naglalaman ng link papunta sa iyong webpage kung saan nakalagay ang iyong produkto,...