Tag Archives: tagalog quotes

Tagalog Quotes mula sa ating mga Bayani

Ito ay koleksyon ng mga siniping ideya mula sa ating mga bayani.

“Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikakabuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid, at kababayan.” – Andres Bonifacio (Kartilya ng Katipunan)

“Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari.” – Jose Rizal (Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan)

“Kapag totoong nakalat na sa buong kapuluan ang wikang inglés ay siyang gagawing wicang-bayan.” Apolinario Mabini (Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nangPilipinas)

“Ang babae ay huwag mong ituturing na isang bagay na libangan lamang kundi isang katulong at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhata’t nag-iwi sa iyong kasanggulan.” – Emilio Jacinto (Kartilya ng Katipunan)

“Di kailangan, kapatid ko, ang magbukas ka’t bumasa ng pilosopiya, o nang teolohiya at iba pang karunungan, upang maranasan mo ang kadakilaan nang Dios.” – Marcelo H. del Pilar (Ang Kadakilaan ng Diyos)

“Linangin mo ang mga sadyang katangiang kaloob sa iyo ng Diyos, sa paggawa at pag-aaral ayon sa iyong kakayahan, na di lumalayo sa landas ng kagalingan at katarungan…” Apolinario Mabini (Ang Tunay na Sampung Utos)